Disclaimer

De inhoud van deze site is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website en onze digitale brochures, infobulletins en andere uitingen.

Advanced CRMMail Technology, gevestigd te Weesp, verder te noemen CrmMailTech, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor de volledigheid, accuratesse en actualiteit van alle informatie.

Alle teksten en beelden op deze site en in de andere media van CrmMailTech worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van deze of gerelateerde websites. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Links
Deze internetsite en onze nieuwsbrieven en andere uitingen kunnen links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van ons. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door CrmMailTech.

Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Wijzigen van deze disclaimer
CrmMailTech behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.