Data Save in Europe

De iConneqt-servers met de data van haar gebruikers staan uitsluitend in Europa.
De privacy van die gegevens valt dan ook onder de jurisdictie van Europa en haar lidstaten.

Zekerheid met betrekking tot bezorging van je emails

iConneqt werkt met een netwerk van de beste specialisten. Zo worden de mails verzonden in samenwerking met  technologiepartner Teneo. Dé Europese specialist in het verzenden en afleveren van email in de inbox van de ontvanger. Daar komt veel bij kijken. We noemen de belangrijkste zaken:

Continue controle op reputatie
De Technische verzendinfrastructuur (MTA) heeft meerdere groepen met IP-adressen.
Aan elk van deze adressen is een reputatie bevestigd.
De reputatie is te vergelijken met een toegeschreven “score” op basis van gedrag in het verleden.
Deze reputatie is erg belangrijk om een optimale bezorging te garanderen. De reputatie wordt continu gecontroleerd, 24/7.

Nog belangrijker is dat de MTA-infrastructuur zo ontworpen is dat het gebruik van een IP-adres, wanneer de reputatie onder onze normen komt te liggen, automatisch kan worden aangepast (downgraden). Dit zorgt ervoor dat de emailcampagnes altijd via de best-scorende reputatiegroepen worden bezorgd.

Inbox-controle bij meer dan 60 belangrijke providers
24/7 draaien er systemen die automatisch de bezorging controleren bij meer dan 60 van de belangrijkste providers.
Is er ergens een probleem met de bezorging dan gaat er een ‘alarmbel’ af en wordt er ingegrepen, om steeds te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezorging (delivery rate).

Meerdere e-verificatiemethoden volgens industriestandaard 
De verzendsystemen zijn uitgerust met meerdere email-authenticatie-standaarden en technologieën zoals SenderID / DKIM / SPF. Deze technologieën garanderen aflevering van de emails in de inbox van uw ontvanger.

Ingebouwde spamcontrole
Standaard zit binnen iConneqt de mogelijkheid om emails, voordat deze worden verzonden, eenvoudig te controleren op SPAM- woorden. Je krijgt dan een ‘rate’ voor die email en een eventueel advies om bepaalde woorden te vervangen.

ISP-leveringsrichtlijnen
Providers zijn kritisch m.b.t. bulk-emails. Terecht. Het meeste is/was immers SPAM. Dus hebben ze verschillende harde regels gemaakt op welke wijze ze bulk-email willen ontvangen en controleren op de authenticiteit. Deze richtlijnen beschrijven hoe ze willen dat emails worden aangeboden aan hun technische infrastructuur om de beste aflevering in de inbox te krijgen.
De infrastructuur van onze partner voldoet voor 100% aan die eisen. Daarom kunnen we de beste aflevering verzekeren.

ISP-feedbackinformatie
Sommige van de grotere ISP’s hebben FBL’s* die informatie uitwisselen over klachten en problemen.
Dat maakt het mogelijk ervoor te zorgen dat maillijsten kloppen en schoon zijn. Bij elke emailcampagne ontvangen we voortdurend feedback via deze FBL’s. Ook dit zorgt voor een optimalisering van de bezorging.

Continue controle op zwarte lijst
De complete verzendinfrastructuur wordt 24/7 gemonitord om die goede reputatie te garanderen.
Dit wordt ook gedaan door het bewaken van de zogenaamde zwarte lijsten. Dit zijn eigenlijk lijsten van alle bekende spammers.
Wanneer een iConneqt-gebruiker het systeem gebruikt voor SPAM (wat in strijd is met de overeenkomst) en dus op een zwarte lijst komt, worden wij onmiddellijk gewaarschuwd en wordt er actie ondernomen.
De spammer heeft geen toegang meer tot iConneqt en het IP-adres wordt op de zwarte lijst gezet.

Meerdere IP-groepen
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende IP-groepen voor de verzending van de emails. Ieder van die groepen heeft een reputatie opgebouwd. Er is een mogelijkheid om specifieke IP-groepen toe te wijzen aan specifieke klanten. Dit is een krachtige functie die ons in staat stelt om de reputatie van de verschillende gebruikers te scheiden.