Voorwaarden voor het gebruik van iConneqt

iConneqt is een dienst van Advanced CRMMail Technology (CrmMailTech), gevestigd aan de Amstellandlaan 84, 1382 CH, te Weesp.
iConneqt is een dienst die gebruikmaakt van een webbased softwareprogramma, waarmee bedrijven en instellingen onder meer online hun relatiegegevens kunnen beheren, speciale emails kunnen ontwikkelen en deze emails gericht aan (grote) groepen ontvangers kunnen versturen.

  1. iConneqt mag niet gebruikt worden voor het verzenden van ongevraagde emails.
  2. Gebruikers van de dienst worden geacht zich aan de Nederlandse wet te houden m.b.t. het emailverkeer en de Reclame Code via email en eventuele andere regelingen en brancheafspraken.
  3. Gebruikers van iConneqt worden geacht kennis genomen te hebben van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van iConneqt.
  4. Mocht een gebruiker om welke reden dan ook deze algemene voorwaarden niet hebben ontvangen, dan wordt dit vóór het gebruik van iConneqt per email door de aspirant-gebruiker aan CrmMailTech, de dienstverlener, gemeld.
  5. CrmMailTech zal er dan onmiddellijk voor zorg dragen dat deze voorwaarden voor de gebruiker beschikbaar komen.

Over de wet en regelgeving m.b.t. emailmarketing >