iConneqt Anti-SPAM Policy

Het is verboden met iConneqt te Spammen

Relaties kunnen 24/7 zelf veilig hun gegevens inzien en muteren

 

Binnen iConneqt beschik je over een standaardfaciliteit om op een website een formulier te plaatsen waarmee relaties de optie hebben op een veilige wijze hun gegevens in te zien en deze aan te vullen, te muteren of zich af te melden voor het ontvangen van bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.

Spam is ongevraagde, meestal in bulk verstuurde email.
Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en geen expliciete toestemming heeft gegeven om deze emails te ontvangen. Bulk houdt in dat de email onderdeel is van een grotere hoeveelheid emails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn. Om als spam gekwalificeerd te kunnen worden dient een email dus ongevraagd en in bulk verzonden te zijn.

Vraag om toestemming en leg dit vast
Indien de eigenaar van een emailadres je toestemming heeft gegeven email te zenden en/of opgenomen wenst te worden in je database, dan kun je deze persoon mailen. Dit wordt “opt-in” genoemd.
Dit is een standaard functionaliteit binnen iConneqt. Deze vind je bij de wizard voor het maken van de webformulieren.

Verboden
Elke andere manier om aan groepen emails te zenden is met iConneqt NIET toegestaan.
Bovendien stelt de wetgever dat ontvangers zich altijd direct moeten kunnen afmelden van email.
Ook daarvoor is een standaardlink beschikbaar binnen iConneqt. Wanneer men die link aanklikt, wordt deze persoon op inactief gezet. Hij/zij is dan verwijderd van de verzendlijst.

Spamklachten
Op het moment dat wij een SPAM-klacht ontvangen, kunnen wij achterhalen welke gebruiker de eventuele SPAM verzonden heeft. Deze gebruiker krijgt dan een waarschuwing per email. Bij een volgende SPAM-klacht sluiten wij zonder discussie direct het account af. Restitutie van abonneegelden is dan uitgesloten. Eventuele schade zullen wij verhalen op deze gebruiker.

Wij kunnen niet anders dan zo handelen. Anders ondervinden alle andere iConneqt-gebruikers hier hinder van. Wij lopen nl. het risico op een “blacklist” te komen, waardoor bepaalde providers de mails die met iConneqt verstuurd zijn niet meer doorsturen. Dit is uiteraard een situatie die we willen/moeten voorkomen.

 

Meer over SPAM >
Over de wetgeving >
Over de email code >