Privacy Waarborg Klantgegevens

Transparante gegevensverwerking

iConneqt is aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging DDMA en bezit het keurmerk Privacy Waarborg.

Een gebruiker van iConneqt, indien actief op de Nederlandse markt, wordt geacht ook te werken volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. In dat kader is hij onder meer verplicht de consument inzicht te geven in hoe hij aan zijn contactgegevens komt en wat er met deze gegevens gebeurt. Hij moet de consument ook de mogelijkheid bieden zich af te melden, als deze dit niet waardeert.

  • Dit zijn standaard functionaliteiten binnen iConneqt. Sterker, met iConneqt is het mogelijk om 24/7 de consument via de website op een veilige manier inzicht te geven in zijn of haar gegevens, inclusief de optie om die gegevens aan te passen of te verwijderen.

Het Waarborg wordt gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van contactgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Organisaties die het Waarborg voeren worden periodiek gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering door de DDMA Privacy Autoriteit, een handhavingsorgaan dat onafhankelijk van DDMA opereert.

Database marketing

Email marketing

Web interactie

Simpel online CRM