ACM: Regels voor verkoop aan consumenten vanaf 13 juni 2014

Regels voor verkoop aan consumenten: De nieuwe regels gelden vanaf 13 juni 2014.

Consumentenkoop;
Overeenkomsten in de winkel en andere verkoopruimten;
Overeenkomsten tot het verrichten van diensten;
Overeenkomsten op afstand. Bijvoorbeeld via internet of telefoon;
Overeenkomsten buiten de verkoopruimte. Bijvoorbeeld via colportage of straatverkoop;
Overeenkomsten waarbij een product én een dienst worden geleverd (gemengde overeenkomsten).

Let op: de nieuwe regels gelden niet voor overeenkomsten die gaan over:

  • Sociale dienstverlening en gezondheidszorg;
  • Gokactiviteiten;
  • Financiële diensten;
  • Pakketreizen;
  • Passagiersvervoersdiensten;
  • Onroerende zaken; en
  • Overeenkomsten waarbij een notaris nodig is.

Wanneer gelden de nieuwe regels?
Let op: voor overeenkomsten die vóór 13 juni 2014 zijn gesloten gelden de oude regels!

Wie moet zich aan de nieuwe regels houden?
De nieuwe regels gelden voor alle ondernemers die overeenkomsten sluiten met consumenten. Dit gaat om:

  • koop van producten;
  • levering van diensten;
  • gemengde overeenkomsten.

De wet zegt dat de regels gelden voor alle ‘handelaren’. Een handelaar is:
een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Tussenpersonen die voor rekening van de handelaar optreden, worden ook als handelaar beschouwd. De regels gelden dus ook voor hen. In de uitleg over de nieuwe regels gebruiken wij de term ‘ondernemer’ in plaats van handelaar.
Bron: www.acm.nl. Meer info>